STEUN ONS

Donatieformulier

Donatie
Het bedrag is in Euro (€)
zonder streepje / +31786847211

Belangrijke informatie:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting ‘Een getrouw Woord voor Bukavu’ een (doorlopende) incasso-opdracht(en) te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens uw bijdrage aan het Bukavu-project en in geval van een doorlopende toezegging uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting ‘Een getrouw Woord voor Bukavu’. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank of Stichting ‘Een getrouw Woord voor Bukavu’.

Incassant informatie

Stichting ‘Een getrouw Woord voor Bukavu
Het Volgerland 36
3341 CL Hendrik-Ido-Ambacht (Nederland)
Incassant ID: NL65 ZZZ7 0900 0270 000
Kenmerk machtiging: Onderwijs Bukavu.

Verzending

Het formulier wordt verzonden naar info@woordvoorbukavu.nl en naar u als sponsor.